Teoria i Praktyka recenzuje – Terapia dialektyczno-behawioralna młodzieży

Teoria i Praktyka recenzuje i poleca. 

Liczba najmłodszych z problemami psychicznymi rośnie w zastraszającym tempie. Specjaliści zauważają, że jest to duży problem. W wieku rozwojowym, trudności emocjonalne ma, co trzeci młody człowiek. Wśród najczęściej zgłaszanych trudności są problemy w relacjach z innymi, obniżony nastrój, zaburzenia w zakresie zachowania, tendencje samouszkadzające i suicydalne. Praca psychoterapeutyczna z młodzieżą jest szczególną formą pracy, wymagającą oprócz kompetencji osobistych, dużej wiedzy  i merytorycznych kompetencji. Ponadto, badania pokazują, że u młodych osób coraz częściej dochodzi do rozwoju depresji, a także w tej grupie wiekowej częste są również tendencje suicydalne. Podręcznik napisany przez Jill Rathus i Alec Miller pt.: „Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) młodzieży. Trening umiejętności” jest obszernym przewodnikiem, skierowanym do specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym w praktyce, pracując z młodzieżą, która ma problemy w zakresie regulacji emocji, relacji interpersonalnych oraz przejawiającą zaburzenia w zakresie zachowania. Książka w całości opiera się na założeniach teoretycznych Dialektycznej Terapii Behawioralnej, tj. tzw. trzeciej fali psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Terapia dialektyczno-behawioralna wyrosła na bazie standardowej terapii behawioralnej z lat siedemdziesiątych XX w. i jest szczególnym rodzajem psychoterapii poznawczo-behawioralnej opracowanym w latach 80 przez Marshę Linehan. Według badaczy DBT jest terapią opartą na teorii biopsychospołecznej, która tłumaczy, że istotą BPD jest nieprawidłowa regulacja emocjonalna. DBT początkowo została opracowana w celu rozwiązywania problemów osób, które przejawiały zachowania samobójcze, a głównym założeniem leczenia było przekonanie, że „osoby, które wolałyby nie żyć, nie mają umiejętności potrzebnych do tego, by zbudować sobie takie życie, jakie warto przeżyć”.  Z czasem okazało się, że DBT jest skuteczną metodą leczenia zaburzenia osobowości typu borderline. A ponadto jest coraz częściej uznawana za najbardziej efektywną w stosunku do leczenia wymienionych powyżej zaburzeń. Dialektyczna Terapia Behawioralna została również opracowana do pracy z młodzieżą, mającą problemy głównie w zakresie nastroju, zachowania, relacji oraz regulacji emocji. DBT łączy techniki terapii poznawczo-behawioralnej (np. restrukturyzacja poznawcza, ekspozycje, techniki regulacji emocji) z uważnością, akceptacją i procesami dialektycznymi. Badania pokazują, że osoby uczestniczące w terapii DBT rzadziej przerywają leczenie, wykonują mniej gestów samobójczych oraz mieli mniej hospitalizacji psychiatrycznych w porównaniu z osobami objętymi innymi formami psychoterapii. Publikacja opracowana przez Jill Rathus i Alec Miller jest bardzo pomocnym podręcznikiem, szczególnie polecanym specjalistom pracującym z młodzieżą, jako narzędzie do pracy psychoterapeutycznej. Opracowanie jest dostosowane do charakteru pracy z młodzieżą – uwzględnia potrzeby rozwojowe, poziom rozwoju emocjonalnego, środowisko, trudności występujące w relacjach z najbliższymi. Książka zawiera liczne materiały do pracy psychoterapeutycznej, zakłada również uczestnictwo rodziny w terapii oraz zakłada udział w treningu umiejętności. Podręcznik, który przedstawiam składa się z trzech głównych części – pierwsza część zawiera informacje pomagające zrozumieć, czym jest terapia dialektyczno-behawioralna oraz trening umiejętności. Druga część, natomiast zawiera uwagi charakterze metodycznym, jak również zagadnienia, przykłady i strategie nauczania konkretnych umiejętności związanych z DBT. Z kolei część trzecią stanowią ulotki do wykorzystania przez nastolatków i rodziny podczas treningu umiejętności, który ma na celu rozwój umiejętności takich jak: uważność, regulacja emocji, tolerancja dyskomfortu psychicznego, umiejętności związane ze skutecznością interpersonalną.  Publikację szczególnie polecam – klinicystom pracującym z młodzieżą oraz specjalistom, którym bliskie na co dzień jest podejście psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii dialektyczno-behawioralnej.

Pełna recenzja jest dostępna na stronie: https://www.bookhunter.pl/recenzja/2770/terapia-dialektyczno-behawioralna-dbt-mlodziezy-trening-umiejetnosci

Książka jest dostępna na stronie: www.wuj.pl

Artykuł powstał we współpracy z bookhunter.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *