16/10/2017

Wykształcenie

Ukończyłam jednolite studia magisterskie z psychologii (specjalność psychologia kliniczna) na Uniwersytecie SWPS. Ponadto w 2014 r. ukończyłam studia podyplomowe: Kryzys i interwencja kryzysowa. W 2015 r. ukończyłam podyplomowe studia z zakresu Metodologii Badań Naukowych prowadzone przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. W 2016 r. z oceną celującą ukończyłam pierwszy stopień Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. W 2018 r. ukończyłam II stopień Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, tj. ukończyłam czteroletnie specjalistyczne studia z zakresu Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr Popiel i dr Pragłowskiej. Aktualnie jestem w trakcie certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej i Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Od 2015 r. byłam doktorantką Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Praca doktorska została napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Rybakowskiego i w całości była poświęcona chorobie afektywnej dwubiegunowej, którą szczególnie jestem zainteresowana. W 2017 r. z wyróżnieniem obroniłam pracę doktorską, tym samym uzyskując stopień naukowy doktora nauk medycznych. Swoją pracę poddaję superwizji. W trosce o stały rozwój uczestniczę w różnorodnych działaniach, prowadzących do ciągłego podwyższenia swoich kwalifikacji.

Wykształcenie:

  • Dyplom magistra psychologii na Uniwersytecie SWPS – 5- letnie studia magisterskie
  • Studia Podyplomowe z Interwencji Kryzysowej na Uniwersytecie SWPS – 2-semestralne
  • Studia Podyplomowe z Metodologii Badań Naukowych na Uniwersytecie Medycznym – 2-semestralne
  • Studia Podyplomowe z Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS – 4-letnie dwustopniowe (studia obejmowały m.in. ponad 1200 godzin dydaktycznych, 200 godzin superwizji, 2000 godzin stażu, 300 godzin konferencji i rozwoju własnego).
  • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – uzyskanie stopnia naukowego – doktor nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Rola negatywnych doświadczeń dziecięcych w powstawaniu i przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej”, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Rybakowskiego.
  • Specjalizacja Kliniczna w dziedzinie psychologii klinicznej i neuropsychologii – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – w trakcie.
  • Liczne szkolenia, warsztaty, konferencje z zakresu tematyki dotyczącej zdrowia psychicznego, psychoterapii, psychologii, rozwoju własnego, itd.
  • Specjalistyczny trening zaawansowanych kompetencji ACT (terapii akceptacji i zaangażowania).