16/10/2017

Wykształcenie

Ukończyłam jednolite studia magisterskie z psychologii (specjalność psychologia kliniczna) na Uniwersytecie SWPS. Ponadto w 2014 r. ukończyłam studia podyplomowe: Kryzys i interwencja kryzysowa. W 2015 r. ukończyłam podyplomowe studia z zakresu Metodologii Badań Naukowych prowadzone przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. W 2016 r. z oceną celującą ukończyłam pierwszy stopień Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Aktualnie jestem w trakcie drugiego stopnia studiów (IV rok) z zakresu Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej oraz certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej i Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Od 2015 r. byłam doktorantką Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Praca doktorska została napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Rybakowskiego i w całości była poświęcona chorobie afektywnej dwubiegunowej, którą szczególnie jestem zainteresowana. W 2017 r. z wyróżnieniem obroniłam pracę doktorską, tym samym uzyskując stopień naukowy doktora nauk medycznych. W trosce o stały rozwój uczestniczę w różnorodnych działaniach, prowadzących do ciągłego podwyższenia swoich kwalifikacji.