Teoria i Praktyka recenzuje – Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne u nastolatków

Teoria i Praktyka recenzuje – Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne u nastolatków. „Obsesja to po prostu myśl, co do której nie jesteś w stanie lub nie jesteś gotowa/gotowy uzyskać pewności. W zwalczaniu obsesji pomaga umiejętność tolerowania niepewności. Docieranie do sedna tego, czego jest się niepewnym, i ćwiczenie braku pewności w tym względzie nazywamy ekspozycją.” Życie z objawami zaburzenia Read more about Teoria i Praktyka recenzuje – Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne u nastolatków[…]