09/10/2017

O mnie

Witam

Nazywam się Paulina Jaworska-Andryszewska i pełna poświęcenia praca psychologa jest moją wielką pasją. Moja psychologia i psychoterapia są bardzo osobiste. Stąd poszukuję różnych metod pracy – tych o rzetelnych danych naukowych, ale również tych, które są dla mnie i moich pacjentów wartościowe. Jestem dyplomowanym psychologiem (aktualnie w trakcie 4 – letniej specjalizacji z psychologii klinicznej i neuropsychologii), certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym (certyfikat PTTPB nr 640), interwentem kryzysowym oraz specjalistą w dziedzinie psychoterapii klinicznej dzieci i młodzieży (38/2021/60). Oprócz psychoterapii poznawczo-behawioralnej interesuje mnie III fala psychoterapii – głównie terapia schematu (TS) oraz terapia akceptacji i zaangażowania (ACT). Ukończyłam jednolite studia magisterskie z psychologii (specjalność psychologia kliniczna) na Uniwersytecie SWPS. Ponadto w 2014 r. ukończyłam studia podyplomowe: Kryzys i interwencja kryzysowa. W 2015 r. ukończyłam podyplomowe studia z zakresu Metodologii Badań Naukowych prowadzone przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. W 2016 r. z oceną celującą ukończyłam pierwszy stopień Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. W 2018 r. ukończyłam II stopień Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, tj. ukończyłam czteroletnie specjalistyczne studia z zakresu Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr Popiel i dr Pragłowskiej. Od 2015 r. byłam doktorantką Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Praca doktorska została napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Rybakowskiego i w całości była poświęcona chorobie afektywnej dwubiegunowej, którą szczególnie jestem zainteresowana. W 2017 r. z wyróżnieniem obroniłam pracę doktorską, tym samym uzyskując stopień naukowy doktora nauk medycznych. W trosce o stały rozwój uczestniczę w różnorodnych działaniach, prowadzących do ciągłego podwyższenia swoich kwalifikacji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jestem również autorką i współautorką publikacji naukowych wydanych w specjalistycznych czasopismach naukowych, m.in.: Psychiatria Danubina, Psychiatria Polska, Neuropsychiatria i Neuropsychologia, Current Issues in Personality Psychology, Polski Merkuriusz Lekarski. Prowadzę badania naukowe na temat roli negatywnych doświadczeń w dzieciństwie na powstawanie i przebieg chorób psychicznych. Jestem szczególnie zainteresowana psychopatologią, głównie zaburzeniem dwubiegunowym oraz zaburzeniami osobowości. W celu podnoszenia własnych kwalifikacji oraz doskonalenia warsztatu pracy biorę zarówno czynny jak i bierny udział w ogólnopolskich konferencjach naukowych, warsztatach związanych z tematyką psychologii, psychiatrii i psychoterapii.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. jako psycholog, konsultant Dowódcy ds. psychoprofilaktyki w Jednostce Wojskowej w Jarocinie, jako psycholog w Gimnazjum Niepublicznym w Krotoszynie oraz w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim. Do końca lutego 2017 r. swoje obowiązki zawodowe wykonywałam w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie. Oprócz pracy na stanowisku psychologa brałam aktywny udział w pracach zespołów m.in.: Powiatowego Zespołu Monitorującego realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ponadto opracowanie diagnozy problemu przemocy w rodzinie w powiecie krotoszyńskim, aktywny udział w konferencjach dotyczących problemu zdrowia psychicznego, przemocy, publikacje artykułów naukowych dla mieszkańców powiatu krotoszyńskiego. Swoje doświadczenie kliniczne zdobywałam również podczas licznych staży w Szpitalach Psychiatrycznych, Neurologicznych i innych a także pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego w Krotoszynie, gdzie pracowałam zarówno z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz z dziećmi. Doświadczenie szkoleniowe zdobywałam prowadząc liczne szkolenia, warsztaty skierowane między innymi dla żołnierzy, ratowników wodnych, osób bezrobotnych, kobiet, studentów. Aktualnie współpracuję ze Stowarzyszeniem Twoja Alternatywa pracując jako psycholog w Punkcie Konsultacyjnym ds. Narkomanii, prowadzę również wykłady (m.in. na Uniwersytecie SWPS), szkolenia i warsztaty. Psychoterapią zajmuję się we własnej Pracowni Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej – „Teoria i Praktyka”, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną, warsztaty i szkolenia skierowane dla różnych grup zawodowych. Biorąc pod uwagę udział w specjalistycznym kształceniu z zakresu psychoterapii, zajmuję się leczeniem zaburzeń psychicznych. Pozostaję pod stałą opieką superwizora. W pracy kieruję się zasadami kodeksu etycznego psychologa i terapeuty poznawczo – behawioralnego.