16/10/2017

Certyfikaty

Jako odpowiedzialny psycholog i psychoterapeuta posiadam:

  • Dyplom ukończenia jednolitych, pięcioletnich studiów magisterskich z psychologii.
  • Dyplom doktora, wydany przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.
  • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych w dziedzinie interwencja kryzysowa.
  • Liczne dyplomy potwierdzające ukończone studia podyplomowe, szkolenia, warsztaty, konferencje, itd.
  • Dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychoterapia dzieci i młodzieży (038/2021/60).
  • Dyplom ukończenia specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej (UAM).
  • Dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychologia kliniczna i neuropsychologia.
  • Certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego (PTTPB) nr 640 – co można zweryfikować na stronie:

Licencjonowani terapeuci