Teoria i praktyka recenzuje – Odporność psychiczna

Teoria i praktyka recenzuje – Odporność psychiczna. 

Czym jest odporność psychiczna? Dlaczego jest tak ważna? Czy można nauczyć się ją rozwijać? Między innymi na te pytania odpowiadają Doug Strycharczyk, Peter Clough oraz 14 współautorów-  autorzy książki pt. „Odporność psychiczna. Strategie i narzędzia rozwoju”. Odporność psychiczna jest definiowana, jako umiejętność skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami, stresem, czy presją. W zależności od odporności psychicznej, ludzie różnie reagują na trudności w życiu codziennym, czy zawodowym. Badania pokazują, że osoby z większą odpornością psychiczną wierzą we własne umiejętności, lepiej sobie radzą z wyzwaniami i porażkami. Autorzy stawiają pytanie: „dlaczego pomimo tych samych umiejętności, wiedzy i doświadczenia niektórzy z nas lepiej radzą sobie ze stresem, presją i wyzwaniem?”, na które na dalszych etapach publikacji odpowiadają i potwierdzają – odpowiedzią jest właśnie odporność psychiczna. Dzięki tej publikacji można poznać skuteczne i sprawdzone techniki rozwijania odporności psychicznej. Książka przypomina nieco podręcznik, jest dość obszerna, składa się z 27 rozdziałów, z których dowiadujemy się przede wszystkim, czym jest odporność psychiczna, jakie znaczenie ma stres oraz w jaki sposób rozwijać odporność psychiczną. Autorzy w swojej publikacji koncentrują się na naukowej analizie odporności psychicznej poprzez wykorzystanie tzw. modelu 4 C, według którego odporność psychiczna opiera się na czterech filarach: wyzwanie, pewność siebie, zaangażowanie, kontrola/poczucie wpływu. Powyższe filary dość szczegółowo zostały omówione w rozdziałach książki. Następnie autorzy opisali powiązanie pomiędzy odpornością psychiczną, a nastawieniem i inteligencją emocjonalną; omówili również wyniki badań podejmujące tematykę odporności psychicznej i zmęczenia, a także powiązania pomiędzy odpornością psychiczną, a motywacją, stresem w życiu zawodowym. Kolejny rozdział został poświęcony odporności psychicznej w miejscu pracy, następnie podjęto tematykę zatrudnialności. Niezwykle ciekawymi rozdziałami są: rozdział poświęcony odporności psychicznej w edukacji i rozwoju młodzieży, odporności psychicznej w sporcie. Z mojego klinicznego punktu widzenia – niezwykle ważnym rozdziałem, jest ten poświęcony odporności psychicznej w sektorze usług społecznych i zdrowotnych i kolejny, który opiera się właśnie na perspektywie praktyka i psychologa. Następne rozdziały dotyczą kwestionariusza opartego na modelu 4 C i wykorzystania go, w coachingu, do którego jednak jest mi daleko. Niemniej z punktu widzenia psychologa i psychoterapeuty – praktyka, pewne elementy w książce były dla mnie interesujące i ciekawe. Prowadząc pracę warsztatową, jestem również zdania, że ćwiczenia zaproponowane w tej publikacji – mogą okazać się bardzo pomocne dla wybranych grup szkoleniowych. Podsumowując, książka pt. „Odporność psychiczna. Strategie i narzędzia rozwoju” jest idealną pozycją dla osób, które zajmują się HR, szkolą pracowników, jak również dla osób, które prowadzą szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem dla różnych grup zawodowych. Jest to również poradnik dla wszystkich, którzy chcą lepiej radzić sobie ze stresem. Przedstawiony przez autorów model odporności psychicznej i kwestionariusz do jej oceny są pomocnymi narzędziami w procesie rekrutacji pracowników, w zarządzaniu pracownikami. Książka jest naukową pozycją, niemniej jej przystępna forma sprawia, że można ją polecić pozostałych odbiorcom. Zatem, jeżeli chcesz rozwinąć lub wzmocnić odporność psychiczną – książka zaproponowana przez Strycharczyka i Clough’a jest interesującą propozycją.

Artykuł powstał we współpracy z GWP (Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne).

Książka dostępna jest na stronie: www.gwp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *