Specjalistyczne warsztaty – służba zdrowia (Komunikacja i relacje)

Specjalistyczne warsztaty – komunikacja i relacje w służbie zdrowia w dniach 25.07.2018 r. oraz 22.08.2018 r.

W ramach współpracy ze Szpitalem Powiatowym im. Marcelego Nenckiego w Krotoszynie, Teoria&Praktyka przygotowała i miała przyjemność poprowadzić specjalistyczne warsztaty dla pracowników medycznych krotoszyńskiego Szpitala. Zaufanie, jakim nas obdarzono jest dla nas dużym wyróżnieniem.

Teoria&Praktyka dziękuje za zaufanie i powierzenie przygotowania oraz przeprowadzenia specjalistycznych warsztatów, skierowanych dla pracowników medycznych. Pozostajemy również pod wrażeniem umiejętności, ogromnego doświadczenia i chęci dalszego rozwoju, jakie posiadają pracownicy medyczni. W tym miejscu, chcemy również podzielić się refleksją. Otóż, zawód pielęgniarki czy ratownika medycznego to niezwykle trudny zawód. Zdarza się, że o tym zapominamy – zapominamy, że osoby wykonujące ten zawód codziennie mierzą się z wieloma trudnymi sytuacjami, codziennie też ratują życie i zdrowie. Praca pielęgniarek wiąże się z ogromną odpowiedzialnością za zdrowie i życie pacjentów, a jednocześnie praca ta sama w sobie jest źródłem różnorakich obciążeń, których skutkiem są stres i związane z nim problemy dotykające wszystkich sfer życia. 

W krainie chorych emocje rządzą niepodzielnie; dominującą reakcją jest lęk. Jesteśmy tak wątli emocjonalnie, kiedy nam coś dolega dlatego, że nasze dobre samopoczucie opiera się częściowo na złudnym przekonaniu, iż nic się nam nie może stać. Choroba – zwłaszcza poważna – rozwiewa te złudzenia, kwestionując założenie, że nasz prywatny świat jest bezpieczny. Zaczynamy nagle czuć się słabi, bezradni i bezbronni. Każde spotkanie z pielęgniarką czy lekarzem może być dla pacjenta szansą uzyskania krzepiących informacji, otuchy i pociechy albo – jeśli informacje te przekazywane są nieumiejętnie – powodem do rozpaczy. Stąd rozwijanie umiejętności komunikacyjnych – jest bardzo ważne.

Nadszedł czas, aby medycyna zaczęła bardziej metodycznie wykorzystywać związki między emocjami i zdrowiem. To, co jest teraz wyjątkiem, powinno stać się regułą, tak aby troskliwsza opieka medyczna stała się dostępna dla wszystkich chorujących ludzi. Psychologiczne czynniki, które wpływają na relacje pomiędzy personelem medycznym, a pacjentem są bardzo szerokie i mogą mieć znaczący wpływ na efekty leczenia, np. negatywne relacje mogą spowodować pogorszenie się stanu chorobowego pacjenta. Z badań wynika, że czynniki psychologiczne w procesie chorobowym odgrywają bardzo ważną rolę zarówno dla pacjenta jak i personelu medycznego. Konkludując, dla polityki Szpitali kluczowe powinno być rozwijanie i wzmacnianie kompetencji społecznych, w szczególności umiejętności komunikacyjnych oraz inteligencji emocjonalnej wśród personelu medycznego. Oprócz merytorycznego przygotowania pracowników służby zdrowia, ważnym aspektem jest również objęcie specjalistycznym wsparciem psychologicznym pacjentów. Wszystko to w myśl zasady, którą powinna kierować się każda placówka służby zdrowia – zasady największego dobra Pacjenta.

W tym miejscu przypominamy, że działalność Pracowni jest skoncentrowana wokół prowadzenia psychoterapii indywidualnej skierowanej dla osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci. Oprócz działalności psychoterapeutycznej Pracownia zajmuje się również prowadzeniem specjalistycznych szkoleń między innymi skierowanych do: pracowników służby zdrowia, pracowników pomocy społecznej (OPS, PCPR, OIK), dla policji, jednostek wojskowych, straży pożarnej, dla gmin i powiatów oraz na indywidualne zamówienie. Tematy szkoleń warsztatów zawsze pozostają do indywidualnego uzgodnienia.

Nasza praca – to nasza pasja. Dziękuję za zaufanie, dr Paulina Jaworska-Andryszewska.

Więcej możecie przeczytać na stronie: http://spzoz.krotoszyn.pl/index.php?id=171

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *