Teoria i Praktyka recenzuje – Kochając osobę z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi

Teoria i Praktyka recenzuje – kochając osobę z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi. 

Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD), nazywana również chorobą maniakalno-depresyjną należy do częstych i poważnych zaburzeń psychicznych. Jak pisał profesor Janusz Rybakowski choroba maniakalno-depresyjna polega na osobliwym sposobie organizacji czynności mózgu, przejawiającym się szczególnym zachowaniem i funkcjonowaniem. W ChAD najbardziej typowe są okresowe zmiany nastroju, przybierające niekiedy postać ekstremalnych emocji oraz aktywności ruchowej i psychicznej, przy czym stany takie mogą mieć biegunowo przeciwny charakter, który nazywa się manią i depresją. Choroba maniakalno-depresyjna stanowi fenomen daleko wykraczający poza jej istotę psychiatryczną czy problem medyczny. Objawy choroby są przejawem zarówno bardzo podstawowych, jak i niezwykle wysublimowanych aspektów egzystencji i przeżyć człowieka. Zaburzenia maniakalno-depresyjne dotyczą możliwości skrajnych sposobów postrzegania otaczającego świata, takich jak widzenie wszystkiego w barwach czarnych lub też w kolorach nadmiernie jaskrawych. Choroba afektywna dwubiegunowa jest zaburzeniem ekstremalnych emocji. Dla osób z chorobą afektywną dwubiegunową i ich rodzin życie jest serią nieprzewidywalnych oraz upośledzających okresów podwyższenia i obniżenia nastroju, co w znacznym stopniu dezorganizuje codzienne funkcjonowanie i przysparza cierpienia.

Budowanie związku z partnerem ChAD wiąże się z wieloma wyzwaniami i trudnościami. Zdarza się, że partner przyjmuje rolę opiekuna znoszącego nagłe zmiany nastroju, impulsywne zachowania, skrajne i ryzykowne decyzje lub apatię i całkowite wycofanie z życia. Z pomocą ma przyjść najnowsza publikacja Julie Fast i Johna Presona, pt.: „Kochając osobę z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi”. Znajdziemy w niej wiele psychoedukacyjnych wskazówek – od wyzwalaczy choroby, po ocenę nastroju, wszystko opiera się na planie leczenia holistycznego. Autorzy publikacji dają wskazówki, jak wspólnie z partnerem chorym na zaburzenie dwubiegunowe przyjąć holistyczne podejście do jego leczenia, łącząc podejście farmakologiczne, zmianę stylu życia, dietę i higienę snu. W publikacji znajdziemy również jasne omówienie diagnozy ChAD, strategie radzenia sobie z kryzysowymi sytuacjami. Co interesujące, w książce znajdziemy również opis najczęściej stosowanych leków oraz skutków ubocznych. W publikacji dostępnych jest również wiele opisów i przykładów z życia osób chorujących z powodu ChAD, a także ćwiczeń, które można wykonać i poddać refleksji wspólnie z partnerem. Autorzy omawiają również manifestację objawów ChAD w różnych obszarach, w jakich się przejawiają, np. w życiu zawodowym, w podejściu do pieniędzy, w życiu seksualnym czy towarzyskim.

Ważnym przesłaniem zawartym w publikacji jest przekonanie, że ważne jest przede wszystkim leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej. Aby osiągnąć stabilność w związku, należy traktować farmakoterapię, psychoterapię i higienę życia, jako priorytet. Książka może okazać się pomocna dla osób chorujących oraz ich rodzin. Należy jednak pamiętać, że zaburzenie dwubiegunowe jest chorobą przewlekłą, którą należy leczyć farmakologicznie. Pomocna może się również okazać psychoterapia zawierająca liczne psychoedukacyjne elementy, tak aby wieść stabilne życie.

Serdecznie polecam.

Paulina Jaworska-Andryszewska

Artykuł powstał we współpracy z bookhunter i WUJ.

Książka dostępna jest na stronie: www.wuj.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *