Specjalistyczne warsztaty – służba zdrowia (Moc stresu)

Specjalistyczne warsztaty – moc stresu, czyli jak żyć w zgodzie ze sobą i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?

W ramach współpracy ze Szpitalem Powiatowym im. Marcelego Nenckiego w Krotoszynie, Teoria&Praktyka przygotowała i miała przyjemność poprowadzić specjalistyczne warsztaty dla pracowników medycznych krotoszyńskiego Szpitala. Zaufanie, jakim nas obdarzono jest dla nas dużym wyróżnieniem.

Teoria&Praktyka dziękuje za zaufanie i powierzenie przygotowania oraz przeprowadzenia specjalistycznych warsztatów, skierowanych dla pracowników medycznych. Pozostajemy również pod wrażeniem umiejętności, ogromnego doświadczenia i chęci dalszego rozwoju, jakie posiadają pracownicy medyczni. Niemniej jednak zauważyć należy, że praca pielęgniarki należy do trudnych, jest złożona i ma wielozadaniowy charakter. Niezbędna jest w niej konieczność posiadania dużej sprawności manualnej przy czynnościach zabiegowych i pielęgnacyjnych. Dodatkowo od pielęgniarki wymagane jest prowadzenie dokumentacji, obsługa sprzętu i urządzeń medycznych, zbieranie wywiadu o stanie zdrowia pacjenta, edukacja prozdrowotna pacjentów i ich rodzin oraz promocja zdrowia. Każda z tych czynności wymaga różnych zdolności, predyspozycji i umiejętności. Pielęgniarki pracują również pod wpływem presji czasu. Często pojawiają się sytuacje nieprzewidywalne, np. nagłe pogorszenie się stanu pacjenta czy też reanimacja, podczas której minuty decydują o życiu podopiecznego. Doprowadzają one do postępującego zmęczenia i spadku efektywności pracy oraz do obniżenia komfortu psychicznego pielęgniarki. Pielęgniarki, w aktualnej sytuacji systemu ochrony zdrowia, to jedna z najbardziej narażonych na stres grup zawodowych (za: Tartas i wsp., 2009). Warsztaty były okazją do przyjrzenia się własnym sposobom radzenia sobie ze stresem, okazją do rozwijania efektywnych metod radzenia sobie ze stresem, a co najważniejsze były próbą refleksji nad tym jak zachować równowagę pomiędzy życiem zawodowym i osobistym. Było dużo o wartościach, życiu pełnym akceptacji i uważności (trening mindfulness).

Nadszedł czas, aby medycyna zaczęła bardziej metodycznie wykorzystywać związki między emocjami i zdrowiem. Dla polityki Szpitali kluczowe powinno być rozwijanie i wzmacnianie kompetencji społecznych, w szczególności umiejętności komunikacyjnych oraz inteligencji emocjonalnej wśród personelu medycznego. Oprócz merytorycznego przygotowania pracowników służby zdrowia, ważnym aspektem jest również objęcie specjalistycznym wsparciem psychologicznym pacjentów. Wszystko to w myśl zasady, którą powinna kierować się każda placówka służby zdrowia – zasady największego dobra Pacjenta.

W tym miejscu przypominamy, że działalność Pracowni jest skoncentrowana wokół prowadzenia psychoterapii indywidualnej skierowanej dla osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci. Oprócz działalności psychoterapeutycznej Pracownia zajmuje się również prowadzeniem specjalistycznych szkoleń między innymi skierowanych do: pracowników służby zdrowia, pracowników pomocy społecznej (OPS, PCPR, OIK), dla policji, jednostek wojskowych, straży pożarnej, dla gmin i powiatów oraz na indywidualne zamówienie. Tematy szkoleń warsztatów zawsze pozostają do indywidualnego uzgodnienia.

Nasza praca – to nasza pasja. Dziękuję za zaufanie, dr Paulina Jaworska-Andryszewska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *