16/10/2017

Doświadczenie zawodowe

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. jako psycholog, konsultant Dowódcy ds. psychoprofilaktyki w Jednostce Wojskowej w Jarocinie, jako psycholog w Gimnazjum Niepublicznym w Krotoszynie oraz w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim. Do końca lutego 2017 r. swoje obowiązki zawodowe wykonywałam w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie. Oprócz pracy na stanowisku psychologa aktywny udział w pracach zespołów m.in.: Powiatowego Zespołu Monitorującego realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ponadto opracowanie diagnozy problemu przemocy w rodzinie w powiecie krotoszyńskim, aktywny udział w konferencjach dotyczących problemu zdrowia psychicznego, przemocy, publikacje artykułów naukowych dla mieszkańców powiatu krotoszyńskiego. Swoje doświadczenie kliniczne zdobywałam również podczas licznych staży w Szpitalach Psychiatrycznych, a także pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego w Krotoszynie, gdzie pracowałam zarówno z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz z dziećmi. W ramach Szkoły Psychoterapii zrealizowałam ponad 2000 godzin stażu klinicznego. Z kolei w ramach specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej i neuropsychologii 16 miesięcy stażu klinicznego między innymi na oddziałach psychiatrii dorosłych, psychiatrii dzieci i młodzieży, neurologii, neurochirurgii, czy też neurologii dzieci i młodzieży. Doświadczenie szkoleniowe zdobywałam prowadząc liczne szkolenia, warsztaty skierowane między innymi dla żołnierzy, ratowników wodnych, osób bezrobotnych, kobiet, studentów. Współpracowałam ze Stowarzyszeniem Twoja Alternatywa, pracując jako psycholog w Punkcie Konsultacyjnym ds. Narkomanii. Aktualnie pracuję w Punkcie Konsultacyjnym ds. Narkomanii, prowadzonym przez MGOPS w Krotoszynie. Prowadzę również własną Pracownię Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej – „Teoria i Praktyka”, gdzie prowadzę psychoterapię i diagnozę psychologiczną. Jestem również wykładowcą Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. Od 2022 r. współpracuję z Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Krotoszynie. Pracuje w zawodzie od niemalże 10 lat, a swoją pracę poddaje regularnej superwizji.