16/10/2017

Wykształcenie

Moja psychologia i psychoterapia są bardzo osobiste. Stąd poszukuję różnych metod pracy – tych o rzetelnych danych naukowych, ale również tych, które są dla mnie i moich pacjentów wartościowe.

Jestem specjalistą psychologiem klinicznym, neuropsychologiem (ukończyłam 5-letnie, jednolite studia magisterskie, kierunek psychologia kliniczna; ukończyłam 4-letnią specjalizację w dziedzinie psychologii klinicznej i zdałam Państwowy Egzamin Specjalizacyjny), certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym (certyfikat PTTPB nr 640), specjalistą psychoterapeutą dzieci i młodzieży (tytuł uzyskałam zdając Państwowy Egzamin Specjalizacyjny), interwentem kryzysowym. Ukończyłam jednolite, pięcioletnie studia magisterskie z psychologii (specjalność psychologia kliniczna) na Uniwersytecie SWPS. Ponadto w 2014 r. ukończyłam studia podyplomowe: Kryzys i interwencja kryzysowa. W 2015 r. ukończyłam podyplomowe studia z zakresu Metodologii Badań Naukowych prowadzone przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. W 2016 r. z oceną celującą ukończyłam pierwszy stopień Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. W 2018 r. ukończyłam II stopień Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, tj. ukończyłam czteroletnie specjalistyczne studia z zakresu Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr Popiel i dr Pragłowskiej. W 2018 r. uzyskałam certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego (certyfikat nr 640) Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej i Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Od 2015 r. byłam doktorantką Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Praca doktorska została napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Rybakowskiego i w całości była poświęcona chorobie afektywnej dwubiegunowej, którą szczególnie jestem zainteresowana. W 2017 r. z wyróżnieniem obroniłam pracę doktorską, tym samym uzyskując stopień naukowy doktora nauk medycznych. W trosce o stały rozwój uczestniczę w różnorodnych działaniach, prowadzących do ciągłego podwyższenia swoich kwalifikacji. W 2021 r. uzyskałam tytuł specjalisty psychoterapeuty dzieci i młodzieży (PES). W 2023 r. uzyskałam tytuł specjalisty psychologa klinicznego i neuropsychologa (PES). Swoją pracę poddaję regularnej superwizji (główni superwizorzy: mgr Bartłomiej Walczak, mgr Sylwia Pieńkowska, dr Karolina Staniaszek). W trosce o stały rozwój uczestniczę w różnorodnych działaniach, prowadzących do ciągłego podwyższenia swoich kwalifikacji.

Wykształcenie:

 • Dyplom magistra psychologii na Uniwersytecie SWPS – 5- letnie studia magisterskie
 • Studia Podyplomowe z Interwencji Kryzysowej na Uniwersytecie SWPS – 2-semestralne
 • Studia Podyplomowe z Metodologii Badań Naukowych na Uniwersytecie Medycznym – 2-semestralne
 • Studia Podyplomowe z Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS – 4-letnie dwustopniowe (studia obejmowały m.in. ponad 1200 godzin dydaktycznych, 200 godzin superwizji, 2000 godzin stażu, 300 godzin konferencji i rozwoju własnego).
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – uzyskanie stopnia naukowego – doktor nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Rola negatywnych doświadczeń dziecięcych w powstawaniu i przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej”, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Rybakowskiego.
 • 4 -letnia Specjalizacja Kliniczna w dziedzinie psychologii klinicznej i neuropsychologii – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (w ramach specjalizacji odbyłam 16 miesięcy stażu klinicznego od psychiatrii po neurologię i neurochirurgię).
 • Liczne szkolenia, warsztaty, konferencje z zakresu tematyki dotyczącej zdrowia psychicznego, psychoterapii, psychologii, rozwoju własnego, itd.
 • Specjalistyczny trening zaawansowanych kompetencji ACT (terapii akceptacji i zaangażowania).
 • Szkolenie z terapii schematu – wiązka zaburzeń osobowości z grupy C i B – 36 godzin szkolenia.
 • Uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychoterapia dzieci i młodzieży (038/2021/60).
 • Liczne szkolenia z zakresu neuropsychologii.
 • Uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychologia kliniczna i neuropsychologia.