09/10/2017

O mnie

Witam

Nazywam się Paulina Jaworska-Andryszewska i pełna poświęcenia praca psychologa jest moją wielką pasją. Moja psychologia i psychoterapia są bardzo osobiste. Stąd poszukuję różnych metod pracy – tych o rzetelnych danych naukowych, ale również tych, które są dla mnie i moich pacjentów wartościowe. Jestem specjalistą psychologiem klinicznym, neuropsychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym (certyfikat PTTPB nr 640) oraz specjalistą psychoterapeutą klinicznym dzieci i młodzieży (38/2021/60). Oprócz psychoterapii poznawczo-behawioralnej interesuje mnie III fala psychoterapii – głównie terapia schematu (TS) oraz terapia akceptacji i zaangażowania (ACT). Ukończyłam również wielogodzinne szkolenia z zakresu terapii schematów i terapii akceptacji i zaangażowania i inne szkolenia czy studia podyplomowe. Ukończyłam jednolite studia magisterskie z psychologii (specjalność psychologia kliniczna) na Uniwersytecie SWPS. Ponadto w 2014 r. ukończyłam studia podyplomowe: Kryzys i interwencja kryzysowa. W 2015 r. ukończyłam podyplomowe studia z zakresu Metodologii Badań Naukowych prowadzone przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. W 2016 r. z oceną celującą ukończyłam pierwszy stopień Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. W 2018 r. ukończyłam II stopień Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, tj. ukończyłam czteroletnie specjalistyczne studia z zakresu Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr Popiel i dr Pragłowskiej i uzyskałam certyfikat psychoterapeuty. Od 2015 r. byłam doktorantką Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Praca doktorska została napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Rybakowskiego i w całości była poświęcona chorobie afektywnej dwubiegunowej, którą szczególnie jestem zainteresowana. W 2017 r. z wyróżnieniem obroniłam pracę doktorską, tym samym uzyskując stopień naukowy doktora nauk medycznych. W trosce o stały rozwój uczestniczę w różnorodnych działaniach, prowadzących do ciągłego podwyższenia swoich kwalifikacji. W 2021 roku uzyskałam tytuł specjalisty psychoterapeuty dzieci i młodzieży, zdając Państwowy Egzamin Specjalizacyjny. W 2023 roku uzyskałam tytuł specjalisty psychologa klinicznego i neuropsychologa, zdając Państwowy Egzamin Specjalizacyjny. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jestem również autorką i współautorką publikacji naukowych wydanych w specjalistycznych czasopismach naukowych, m.in.: Psychiatria Danubina, Psychiatria Polska, Neuropsychiatria i Neuropsychologia, Current Issues in Personality Psychology, Polski Merkuriusz Lekarski. Prowadzę badania naukowe na temat roli negatywnych doświadczeń w dzieciństwie na powstawanie i przebieg chorób psychicznych. Jestem szczególnie zainteresowana psychopatologią, głównie zaburzeniem dwubiegunowym oraz zaburzeniami osobowości. W celu podnoszenia własnych kwalifikacji oraz doskonalenia warsztatu pracy biorę zarówno czynny jak i bierny udział w ogólnopolskich konferencjach naukowych, warsztatach związanych z tematyką psychologii, psychiatrii i psychoterapii.

Bardzo doceniam przywilej, jaki daje mi moja praca, np. „wyjątkową możliwość zaglądania głęboko w serca innych ludzi i pomaganie im w skontaktowaniu się z tymi leczącymi miejscami wewnątrz nich. ” Moja psychologia i psychoterapia jest bardzo osobista i pełna pasji. Pracuję z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą, parami. Zajmuje się psychoterapią, wsparciem psychologicznym, a także diagnozą funkcjonowania intelektualnego, poznawczego. Moja psychoterapia jest indywidualna, prowadzona głównie w nurcie poznawczo-behawioralnym (który opiera się na metodach o udowodnionej skuteczności). Bliskie jest mi również tzw. podejście III fali CBT, tj. terapii schematów, pracy z trybami i terapii akceptacji i zaangażowania. Pracuję głównie z osobami borykającymi się z zaburzeniami psychicznymi (między innymi z zaburzeniami depresyjnymi, zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym (które od lat szczególnie mnie interesuje, poświęciłam jemu pracę doktorską), zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości, czy też z zaburzeniami psychicznymi w przebiegu chorób somatycznych, neurologicznych. Wspieram również osoby będące w kryzysie, potrzebujące wsparcia psychologicznego, niekoniecznie całościowej psychoterapii. Wspieram także kobiety, rodziny w sytuacji okołoporodowej, czy też starające się zajść w ciążę. Moja przestrzeń jest otwarta dla osób LGBT. Pracuję pod regularną superwizją. Moje doświadczenie zawodowe jest dość różnorodne, mam za sobą wiele godzin pracy klinicznej, staży na różnych oddziałach szpitalnych. Jako klinicysta, szczególnie cenię sobie współpracę z lekarzami (zdarza się, że odsyłam osoby potrzebujące takiej diagnostyki do różnych specjalistów). Prowadzę rownież diagnozę i terapię neuropsychologiczną. Prywatnie jestem miłośniczką lasu, gór, bliskie jest mi podejście rodzicielstwa opartego na bliskości. Z uwagi na ograniczenia czasowe, zachęcam do wcześniejszego kontaktu.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. jako psycholog, konsultant Dowódcy ds. psychoprofilaktyki w Jednostce Wojskowej w Jarocinie, jako psycholog w Gimnazjum Niepublicznym w Krotoszynie oraz w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim. Do końca lutego 2017 r. swoje obowiązki zawodowe wykonywałam w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie. Oprócz pracy na stanowisku psychologa brałam aktywny udział w pracach zespołów m.in.: Powiatowego Zespołu Monitorującego realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ponadto opracowanie diagnozy problemu przemocy w rodzinie w powiecie krotoszyńskim, aktywny udział w konferencjach dotyczących problemu zdrowia psychicznego, przemocy, publikacje artykułów naukowych dla mieszkańców powiatu krotoszyńskiego. Swoje doświadczenie kliniczne zdobywałam również podczas licznych staży w Szpitalach Psychiatrycznych, Neurologicznych i innych a także pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego w Krotoszynie, gdzie pracowałam zarówno z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz z dziećmi. Doświadczenie szkoleniowe zdobywałam prowadząc liczne szkolenia, warsztaty skierowane między innymi dla żołnierzy, ratowników wodnych, osób bezrobotnych, kobiet, studentów. Aktualnie współpracuję ze Stowarzyszeniem Twoja Alternatywa pracując jako psycholog w Punkcie Konsultacyjnym ds. Narkomanii, prowadzę również wykłady (m.in. na Uniwersytecie SWPS), szkolenia i warsztaty. Psychoterapią zajmuję się we własnej Pracowni Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej – „Teoria i Praktyka”, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną, warsztaty i szkolenia skierowane dla różnych grup zawodowych. Biorąc pod uwagę udział w specjalistycznym kształceniu z zakresu psychoterapii, zajmuję się leczeniem zaburzeń psychicznych. Pozostaję pod stałą opieką superwizora. W pracy kieruję się zasadami kodeksu etycznego psychologa i psychoterapeuty poznawczo – behawioralnego.

Z uwagi na liczne telefony – najszybsza forma kontaktu ze mną to wiadomość SMS. Pracuję również w formie zdalnej.