Teoria i praktyka

Paulina Jaworska-Andryszewska

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ?


Chcąc sprostać potrzebom każdego Pacjenta, proponuję Państwu psychoterapię indywidualną, konsultacje psychologiczne, konsultacje diagnostyczne oraz szkolenia i warsztaty. Przede wszystkim znajdziecie tutaj możliwość podjęcia własnej psychoterapii, która ma na celu pomoc w trudnościach dnia codziennego, leczenie zaburzeń psychicznych, pomoc w sytuacji kryzysu psychologicznego, rozwijanie umiejętności kluczowych do funkcjonowania w relacjach społecznych. Psychoterapia nazwana jest podróżą w głąb siebie, a psycholog i psychoterapeuta jest towarzyszem, który wspiera Pacjenta. W swojej pracy opieram się o założenia psychoterapii poznawczo-behawioralnej, która jest jedną z najskuteczniejszych metod leczenia zaburzeń psychicznych. Prowadzę psychoterapię również w formie online.
czytaj wiecej
Go to Psychoterapia indywidualna dorosłych

Psychoterapia indywidualna dorosłych

Specjalistyczna pomoc w leczeniu zaburzeń psychicznych, między innymi w zakresie zaburzeń afektywnych (depresja, ChAD), zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, zaburzeń somatyzacyjnych, kryzysów życiowych.
czytaj wiecej

Koszt wizyty 190 zł/50 min. Prowadzę psychoterapię również w formie online.

Go to Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Specjalistyczna pomoc w leczeniu zaburzeń psychicznych, a także pomoc w zakresie obniżonej samooceny, problemów szkolnych, trudności w relacjach, kryzysów, lęków.
czytaj wiecej

Koszt wizyty 190 zł/50 min.

Konsultacje psychologiczne lub diagnostyczne

Konsultacje psychologiczne mające na celu określenie aktualnych trudności, psychoedukację, pomoc psychologiczną w sytuacji kryzysu oraz konsultacje diagnostyczne. Diagnoza psychologiczna i neuropsychologiczna.
czytaj wiecej

Koszt wizyty 190 zł/50 min.

Go to Szkolenia, warsztaty/rozwój własny

Szkolenia, warsztaty/rozwój własny

Prowadzenie specjalistycznych szkoleń, warsztatów i konferencji skierowanych do różnych grup zawodowych oraz na indywidualne zamówienie. Specjalistyczne wsparcie w zakresie wyznaczania i realizacji celów, wzmacnianie kompetencji społecznych.
czytaj wiecej

Cena ustalana indywidualnie.

"Uważaj na swoje myśli, stają się słowami... Uważaj na swoje słowa, stają się czynami... Uważaj na swoje czyny, stają się nawykami... Uważaj na swoje nawyki, stają się charakterem... Uważaj na swój charakter, on staje się Twoim losem."

KIM JESTEM?

dr Paulina Jaworska-Andryszewska - specjalista psycholog kliniczny, neuropsycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat PTTPB nr 640), specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży (nr 038/2021/60). Jestem w trakcie szkolenia z Indywidualnej Terapii Schematów akredytowanego przez ISST (International Society of Schema Therapy) oraz przygotowującego do Certyfikatu ISST. Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym, łączę elementy terapii schematu i terapii akceptacji i zaangażowania.
  • Pełna poświęcenia praca psychologa jest moją wielką pasją. Jestem specjalistą psychologiem klinicznym, neuropsychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym (certyfikat PTTPB nr 640), specjalistą psychoterapii dzieci i młodzieży, interwentem kryzysowym. Specjalistyczna pomoc psychologa lub psychoterapeuty coraz częściej okazuje się niezbędna do odzyskania równowagi psychicznej. Jako odpowiedzialny psycholog i terapeuta oferuję wysokie standardy merytoryczne, ugruntowane naukowo i etycznie – w pracy kieruję się zasadami kodeksu etycznego psychologa i terapeuty poznawczo – behawioralnego, a najważniejsze w mojej pracy jest zawsze dobro Pacjenta. Biorąc pod uwagę udział w specjalistycznym kształceniu z zakresu psychoterapii, zajmuję się leczeniem zaburzeń psychicznych. Pozostaję pod stałą opieką superwizora. Jeżeli zmagacie się Państwo z tym co jest Waszym życiu trudne; doświadczacie silnych emocji i nastrojów; nie radzicie sobie w relacjach z ludźmi bądź interesuje Was rozwój własny – zróbcie pierwszy krok w psychoterapii poznawczo-behawioralnej i po prostu to sprawdźcie! Zapraszam do kontaktu, dr Paulina Jaworska-Andryszewska.
    czytaj wiecej

TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA


Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest nastawiona na rozwiązywanie bieżących, konkretnych problemów, koncentruje się na tu i teraz (co nie oznacza, że nie sięga do przeszłości), jest krótkoterminowa w porównaniu do innych podejść i co najważniejsze – oparta jest na współpracy, terapeuta i klient wspólnie wypracowują optymalny przebieg postępowania terapeutycznego.
czytaj wiecej

Podejście naukowe

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest jedynym z lepiej zbadanych nurtów, którego skuteczność została udokumentowana badaniami klinicznymi. Od ponad 80 lat terapia poznawczo-behawioralna jest cały czas rozwijająca się metodą i obecnie stała się wiodącą terapią na świecie, znajdując coraz większą liczbę zwolenników.
czytaj wiecej

Problem – modyfikacja myślenia i zachowania

Psychoterapeuta w trakcie sesji terapeutycznej bierze pod uwagę powiązanie pomiędzy myślami, emocjami i zachowaniem, np. analizując trudną sytuację, kiedy wspólnie z Pacjentem próbuje odkryć myśli automatyczne, które poprzedziły wystąpienie silnej reakcji emocjonalnej. Poprawę jakości życia pacjenta można osiągnąć dzięki modyfikacji zachowań i/lub sposobu myślenia.
czytaj wiecej

Relacja – spotkanie dwóch ekspertów

Psychoterapia to spotkanie dwóch ekspertów. Terapeuta posiada wiedzę, zna techniki i metody, a pacjent jest specjalistą od siebie samego. Terapia poznawczo-behawioralna oparta jest na współpracy, terapeuta i klient wspólnie wypracowują optymalny przebieg postępowania terapeutycznego.
czytaj wiecej

Efekty

Cele i metody podlegają ewaluacji i weryfikacji na każdym etapie terapii.
czytaj wiecej

OPINIE

Życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli.


Marek Aureliusz

AKTUALNOŚCI

BĄDŹMY W KONTAKCIE


Napisz do mnie. Odezwę się najszybciej jak to możliwe.