09/10/2017

Psychoterapia

Psychoterapia indywidualna

Terapia indywidualna prowadzona jest w nurcie poznawczo-behawioralnym. Psychoterapeuta w trakcie sesji terapeutycznej bierze pod uwagę powiązanie pomiędzy myślami, emocjami i zachowaniem, np. analizując trudną sytuację, kiedy wspólnie z pacjentem próbuje odkryć myśli automatyczne, które poprzedziły wystąpienie silnej reakcji emocjonalnej. Ujawnienie tych myśli pozwala na znalezienie zniekształceń, a także na ich zmianę. Myśli automatyczne są częścią powiązanych ze sobą myśli, przekonań, wspomnień i wiedzy które w całości nazywane są schematami poznawczymi. Schematy poznawcze dotyczą tego w jaki sposób postrzegamy siebie, innych ludzi oraz rzeczywistość i odgrywają kluczową rolę, np. jeśli myślimy o sobie, że jesteśmy gorsi od innych to z dużą łatwością będziemy postrzegać te wydarzenia w naszym życiu, które to przekonanie potwierdzają, równocześnie będziemy pomniejszać te wydarzenia, które takiemu przekonaniu mogłyby przeczyć. Takie błędne koło pogarsza samopoczucie i może nawet prowadzić do powstawania nowych sytuacji, które jeszcze bardziej pogłębią negatywne odczucia,  w wyniku czego zaczynamy np. wierzyć w nieprawdziwe rzeczy o sobie samych.  Dzieje się tak dlatego, że w okresie przygnębienia, łatwiej wyciągać pochopne wnioski i podchodzić do rzeczy w sposób ekstremalny i negatywny. Słowem, terapia poznawczo-behawioralna pomaga przerwać błędne koło negatywnych myśli, odczuć i zachowań.

Psychoterapia indywidualna dorosłych

Specjalistyczna pomoc w leczeniu zaburzeń psychicznych, między innymi w zakresie zaburzeń afektywnych (depresja, ChAD), zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, zaburzeń somatyzacyjnych, kryzysów życiowych, wspomagająco w przewlekłych chorobach somatycznych.

Psychoterapia dzieci i młodzież

Specjalistyczna pomoc w leczeniu zaburzeń psychicznych, a także pomoc w zakresie obniżonej samooceny, problemów szkolnych, trudności w relacjach, kryzysów, lęków.

Ilość sesji: 15-20, w zależności od celu terapeutycznego – zawsze ustalana indywidualnie

Czas sesji: 50 minut Koszt sesji: 110 zł/osoba

 

Konsultacje psychologiczne/diagnostyczne

Pracownia Teoria i Praktyka oferuje również konsultacje psychologiczne mające na celu określenie aktualnych trudności, psychoedukację, pomoc psychologiczną w sytuacji kryzysu, np. śmierci, żałoby, rozstania oraz konsultacje diagnostyczne. Konsultacje mogą być również pomocne dla rodzin osób cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych, rodziców borykających się z problemami wychowawczymi.

Czas konsultacji: 50 minut Koszt konsultacji: 110 zł/osoba