16/10/2017

Moje publikacje

Publikacje

 1. Blasczyk-Schiep S, Jaworska-Andryszewska P. Negatywne doświadczenia w dzieciństwie, stres a zachowania samouszkadzające i tendencje samobójcze u osób z zaburzeniem osobowości typu borderline. Polski Merkuriusz Lekarski, 2014, XXXVI, 216, 389-393.
 2. Blasczyk-Schiep S, Rabska E, Jaworska-Andryszewska P, Lasoń A. Regulacja emocji w aspekcie orientacji na działanie vs stan, stres a zachowania samouszkadzające u osób z zaburzeniem osobowości typu borderline. Polski Merkuriusz Lekarski, 2015, XXXVIII, 228, 315-319.
 3. Blasczyk-Schiep S, Jaworska-Andryszewska P, Rabska E, Lason A, Niezgoda E, Fila-Witecka K. Emotion regulation, depression and self-harming behaviours in people with borderline personality disorder: the moderating role of action vs. state orientation. Current Issues in Personality Psychology, 4(1), 6, doi:10.5114/cipp.2016.56326.
 4. Jaworska-Andryszewska P, Rybakowski J. Negatywne doświadczenia dziecięce a występowanie choroby afektywnej dwubiegunowej. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich „Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne”. Katowice, 16-18 czerwca 2016, str. 137-138.
 5. Jaworska-Andryszewska P, Abramowicz M, Kosmala A, Klementowski K, Rybakowski J. Trauma wczesnodziecięca w chorobie afektywnej dwubiegunowej Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 2016; 11, 2: 39–46.
 6. Jaworska-Andryszewska P, Rybakowski J. Negatywne doświadczenia dziecięce a powstawanie i przebieg choroby afektywnej dwubiegunowej. Psychiatria Polska, 2016, 50 (5): 989–1000.
 7.  Jaworska-Andryszewska P, Rybakowski J. A type of childhood adveristy and clinical features In Polish bipolar patients, Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2018; 2: 13–19.
 8. Blasczyk-Schiep S, Kazen M, Jaworska-Andryszewska P, Kuhl J, Volitional determinants of self-harm behaviour and suicidal risk in persons with borderline personality disorder, The European Journal of Psychiatry, 2017.
 9. Jaworska-Andryszewska P, Rybakowski J. Childhood trauma in mood disorders: Neurobiological mechanisms and implications for treatment. Pharmacological Reports, 2019, 71: 112-120.
 10. Jaworska-Andryszewska P, Rybakowski J. Farmakoterapia i psychoterapia choroby afektywnej dwubiegunowej w kontekście traumy wczesnodziecięcej, 2019, 35 (1), 37–50.
 11. Jaworska-Andryszewska P, Rybakowski J. Wyższe wskaźniki traumy wczesnodziecięcej u osób z zaburzeniem osobowości borderline w porównaniu z pacjentami z chorobą afektywną dwubiegunową, 2021 (praca wysłana do recenzji, Psychiatria Polska).

Wystąpienia

 • prezentacja wykładu pt. „Psychoterapia poznawczo-behawioralna – w poszukiwaniu skutecznych metod leczenia” na konferencji organizowanej przez PCPR, Krotoszyn 2015.
 • prezentacja wykładu pt. ,,Rola negatywnych wydarzeń w dzieciństwie w powstawaniu i przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej ” na XXI konferencji szkoleniowo – naukowej z cyklu „Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń afektywnych”, Zakopane 2016.
 • poster naukowy pt. „Negatywne doświadczenia dziecięce a występowanie choroby afektywnej dwubiegunowej” na 45 Zjazd Psychiatrów Polskich, Katowice 2016.
 • prezentacja wykładu pt. „Trauma wczesnodziecięca a obraz choroby afektywnej dwubiegunowej” na XXII konferencji szkoleniowo – naukowej z cyklu „Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń afektywnych”, Zakopane 2017.

Członkostwo

 • Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej