01/11/2017

Współpraca

Połączenie sił to początek – wspólna praca to sukces

Psychoterapia poznawczo-behawioralna czasami jest jedyną formą leczenia, a czasem bywa uzupełnieniem farmakoterapii. Często również farmakoterapia stanowi, wraz z psychoterapią jeden z komplementarnych elementów oddziaływań leczniczych. Dlatego też zdarza się, że proszę Pacjenta o konsultację z lekarzem specjalistą psychiatrą.

Dbając o wysoki standard mojej pracy, współpracuję ze specjalistami różnych dziedzin – zdarza się, że proszę o aktualne badania i/lub konsultację z innym specjalistą.

Współpracuję

  • Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Prof. dr hab. n. med. Janusz Rybakowski, prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słopień.
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego w Krotoszynie.
  • Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, dr hab. n. med. Błażej Misiak.

Superwizorzy

  • mgr Bartłomiej Walczak
  • mgr Sylwia Pieńkowska
  • dr Karolina Staniaszek