06/11/2017

Szkolenia, warsztaty

Warsztaty, szkolenia

Oprócz działalności psychoterapeutycznej Teoria i Praktyka zajmuje się również prowadzeniem specjalistycznych szkoleń, warsztatów i konferencji między innymi skierowanych do: pracowników służby zdrowia, pracowników pomocy społecznej, dla Sądów, dla Policji, jednostek wojskowych, straży pożarnej, dla gmin i powiatów, dla firm oraz na indywidualne zamówienie. Tematy szkoleń warsztatów zawsze pozostają do indywidualnego uzgodnienia. Prowadzę szkolenia, warsztaty, konferencje między innymi z tematyki dotyczącej zaburzeń psychicznych, problematyki uzależnień, umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych, tzw. umiejętności miękkich, umiejętności wychowawczych, umiejętności radzenia sobie ze stresem, komunikacji z Pacjentem i wiele innych.

Ilość spotkań treningowych/warsztatowych/szkoleniowych: ustalana indywidualnie
Czas spotkania treningowego/szkoleniowego: ustalany indywidualnie
Koszt: wycena indywidualna

Rozwój własny

Wsparcie w zakresie wyznaczania i realizacji celów rozwoju osobistego, zwiększenie samopoznania, kompetencji społecznych.

Czas konsultacji: 50 minut Koszt konsultacji: 140 zł/osoba